Feodalizm en genel anlamıyla açıklanacak olursa tarihin birçok alanında rastlanan siyasal ve ekonomik örgütlenme biçimi olarak ifade edilebilir. Feodalizmin ortaya çıkmasında genel olarak ekonomik sorunlar oldukça büyük rol oynamıştır.

Köylünün ülke ekonomisine büyük katkılar sağlaması savaşlardan kazanılan gelirlerin azalması ile birlikte büyük bir çöküşe uğramıştır. Daha sonra ekonomi alanında çeşitli sıkıntılar yaşanmaya başlamıştır.
Güçlü ve yıkılmaz olarak bilinen Roma imparatorlu feodalite rejiminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca feodalitenin yıkılması da ayrı bir konudur. Çeşitli medeniyetlerin gelişme gösterip yıkılmaz denilen surları toplarla yıkması üzerine feodalite yani derebeylik rejiminin de donuna gelinmiştir. Oldukça hızlı başlayan bu rejim yine aynı hızla yıkılmıştır.