Hitiler Dünya tarihi açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Medeniyetlerin ve çeşitli tarih yansımalarının temelini oluşturmaktadırlar. Anadolu’dan gelip Kızılırmak çevresinde yerleşme faaliyetleri göstermişlerdir.
Meşrutiyetin ilk adımlarını atmışlar bu alanda Pankuş meclisi denen bir meclisi var etmişlerdir. Bu meclis içerisinde çeşitli durumları tartışmışlar ve sonucunda bir karara başlamışlardır. Tavananna adı verilen bir tanrıçanın varlığından bahsedilmektedir.

Ayrıca Anal adı verilen yıllıkları tutmuşlar bu sayede tarihin kaybolup unutulmaması için bir başlangıç yapmışlardır. Ahiret inançları zayıf olduğu halde çok tanrılı bir din benimsemişlerdir. Aileye ve aile hukukuna verilen önem ilk defa Hititler döneminde göz önüne serilmiştir. Çeşitli resimler çizmişler aynı zamanda ilk olarak çivi yazısını kullanmışlardır. Böylece tarihimize ışık tutacak birçok bilgiyi ölümsüz hale getirmişlerdir.