Osmanlı Devleti biz Türkler olarak ecdadımızı oluşturuyor.Peki biz ecdadımızı,geçmişimizi acaba ne kadar yakında tanıyoruz? Tanımıyor muyuz yoksa?
Kaç kişi merak edipte geçmişteki ecdatlarının neler yaptığını okudu? Sizler için bu güzel bilgileri yayınlamaktan zevk duyuyorum.

 

 

os arma Osmanlı Devletinin Kuruluşu,Osmanlı Devleti Kaç Yılında ve Nasıl Kuruldu?

Hiç mi merak edilmiyor yoksa?
Osmanlı Devleti zamanında bir dünya devleti olmuş ve islamiyet dinini yükselten ve halifeliği devam ettiren devlettir.Biz  Türk devleti olarak soyumuz Osmanlı Devleti’nden gelmektedir.Bu büyük devlet 1299 yılında kurulmuştur.Daha detaylı olarak aşağıda açıklayacağım.

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA
1)- ANADOLU: Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmiş, Moğol İlhanlılara bağlı duruma gelmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu siyasi boşluk ortamında Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu.
2)- ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ: Karamanoğulları, Germiyan oğulları, Karesioğulları, Aydınoğulları, Menteşe oğulları,Saruhanoğulları,Candaroğulları, Hamit oğulları ve Osmanlı beyliği kurulmuştu. Bu beylikler de başlangıçta İlhanlılara bağlıydılar. Anadolu Selçuklu Devletinin yıklımasıyla bu beylikler arasında Anadolu hakimiyeti konusunda mücadele başladı.
3)- BİZANS: 13. yüzyıla girildiğinde sınırları küçülmüş, eski askeri ve ekonomik gücü kalmamıştı. Taht kavgalarının yarattığı istikrarsız bir dönemi yaşıyordu. Halk TEKFUR(Vali)ların ağır vergileri altında eziliyordu.
4)- TRABZON RUM İMPARATORLUĞU: IV. Haçlı seferi sonunda Haçlıların istanbul’u işgal etmeleri üzerine Bizans’tan kaçanlar tarafından Trabzon ve çevresinde kurulmuştu. 13. yüzyılda İlhanlı baskısı altındaydı.
5)- İLHANLI DEVLETİ: Cengiz İmparatorluğunun parçalanmasıyla İran’da kurulan TÜRK-MOĞOL devletidir. Dönemin en güçlü devletlerindendir.
6)- ALTINORDA DEVLETİ: Cengiz İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Türk devletidir.
7)- BALKANLARIN DURUMU: Balkanlarda güçlü bir devlet yoktu. 13. yüzyılda Balkanlarda başlıca şu devlet ve beylikler vardı: Sırp,Bulgar, Macar devletleriyle; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Eflak-Boğdan, Erdel beyliği
8)- VENEDİK VE CENEVİZLİLER: Denizci olan bu İtalyan devletlerinin Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de ticaret kolonileri vardı.

OSMANLI SİYASİ TARİHİNİN DÖNEMLERE AYRILMASI

1-KURULUŞ DÖNEMİ:(1299-1453)
2-YÜKSELME DÖNEMİ(1453-1579)
3-DURAKLAMA DÖNEMİ:(1579-1683)
4-GERİLEME DÖNEMİ:(1699-1792)
5-DAĞILMA VE YIKILIŞ DÖNEMİ:(1792-1918)

KURULUŞ DEVRİ HÜKÜMDARLARI:

I.Osman, Orhan Bey, I.Murat, I.Bayezid(Yıldırım), I.Mehmet(Çelebi), II.Murat, II.Mehmet(Fatih) in ilk iki yılı

KAYI BOYU:
Osmanlılar oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptular. Kayılar Malazgirt Zaferi’nin ardından
Anadolu’ya gelmişler, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine yurtluk olarakverilen Ankara yakınlarındaki KARACADAĞ yöresine yerleşmişlerdir. Burada bir süre kalan KayılarErtuğrul Gazi yönetiminde Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşmişlerdir.

kurharita Osmanlı Devletinin Kuruluşu,Osmanlı Devleti Kaç Yılında ve Nasıl Kuruldu?